Kernvisie methode voor je kind

Je ziet dat je kind niet goed meekomt op school, al dan niet met gedragsproblemen gepaard gaande. Toch ben je er van overtuigd dat je kind slim genoeg is maar dat het er niet uit komt.

Grote kans dat je kind een andere leerstijl heeft dan op school overwegend wordt aangeboden.

Heeft je kind een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Dan wordt dit de rechtsgeoriënteerde leerstijl genoemd. Ofwel de ruimtelijk-visuele denk- leervoorkeur.

Rechtsgeoriënteerde kinderen leren vanuit het geheel en het overzicht. Zij zien snel verbanden. Terwijl linksgeoriënteerde kinderen stap voor stap naar het geheel toe leren (volgordelijk) en vanuit het gehoor (auditief).

linksrechtsgeorienteerdeleerstijl

De scholen bieden de lesstof meestal op een auditief- volgordelijke manier aan, de linksgeoriënteerde manier. Dat dit tot leer- en gedragsproblemen leidt bij de rechtsgeoriënteerde kinderen, zal je dan ook niet verbazen.

Veel scholen blijven maar proberen om je kind in hun (linksgeoriënteerde)systeem te krijgen door het nog maar eens een keer uit te leggen en herhalen. Maar blijven duwen zodat het kind zich mogelijk nu wel zal aanpassen aan het systeem. Toch kan je veel voor die kinderen betekenen als je rekening gaat houden met hun leer- en denkstijl. Dan zul je zien dat het wel past en dat je kind weer plezier krijgt, positiever zelfbeeld en dat probleem gedrag verdwijnt.

childcloud 

 

Hoe helpt Kernvisie methode?

De Kernvisie methode is ontwikkeld om kinderen te helpen die vast lijken te lopen op school. De kinderen waarvan vaak gedacht wordt dat ze ADHD, ADD of Dyslexie hebben of een meer- en hoogbegaafde kind zijn. Allemaal kinderen met stickers maar mogelijk gewoonweg kinderen die een andere denk- en leervoorkeur hebben.  Ook het hooggevoelige (sterke wil) (HG&SW) kind heeft voorkeur voor de rechtsgeoriënteerde denk- en leerstijl.

Rechtsgeoriënteerde kinderen hebben het talent om veel informatie op te slaan in beelden. Wel alles aan het (juiste) kapstokje opgehangen, ze zien de informatie in zijn geheel en leren vanuit de verbanden.

De Kernvisie methode leert je kind technieken aan om lesstof visueel en op gevoel te verwerken en de informatie op de juiste manier op te slaan in het lange termijn geheugen. Het legt de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen bij het kind en zorgt op deze manier voor motivatie bij het kind zelf.

De informatie die het kind verkeerd aangeleerd heeft, wordt met deze methode gecorrigeerd. Deze kinderen kunnen namelijk foute beelden uit het geheugen denkbeeldig weggooien en nieuwe, juiste informatie er in zetten.

Als ouder ben je bij de coaching aanwezig en leert het kind de methode aan. Door iedere dag 15 minuten samen met je kind te oefenen, krijgt je kind weer grip op leren en zal zich verrassend snel weer ontwikkelen. Ik loop graag kortdurend met jullie mee. In 8 tot 10 coaching bijeenkomsten lopen we volgens een vaste volgorde de stof door. Samen kijken we waar de problemen zitten. Je kind zal snel ervaren dat leren wel leuk is nu het op een manier aangeboden wordt die past bij het kind. Hierdoor groeit je kind sociaal-emotioneel en verdwijnen de gedragsproblemen.

Voor wie is de Kernvisie methode geschikt

 

Kinderen kunnen al vroeg leerproblemen laten zien in het basisonderwijs. We zien kinderen vanaf een jaar of 7 die vastlopen vast met spelling en lezen. Ze hebben moeite om de letters te vormen; ze tekenen de letters en getallen, draaien ze om enzovoort. Ze herkennen de woorden niet en het lezen wil niet vlotten (radend of spellend lezen, traag tempo). Ook blijft het rekenen achter.

Verderop in hun schoolcarrière lopen ze vast bij het automatiseren van de sommen en de tafels. In de bovenbouw ervaren ze problemen met werkwoordvervoegingen, woordenschat en het (begrijpend)lezen.

De Kernvisie methode helpt deze kinderen bij lezen, schrijven, spelling, klokkijken, topografie en automatiseren. Door het op een manier aan te bieden die WEL bij deze kinderen aansluit.

Maar ook kinderen in het voorgezet onderwijs kunnen grote problemen ervaren. Diegene die het, op basis van hun compenserend vermogen, nog gered hebben op de basisschool door vele trucjes en ezelsbruggetjes toe te passen, lopen dan uiteindelijk vast op het voortgezet onderwijs omdat de stof te complex wordt. Ze hebben de basisinformatie op de basisschool niet goed kunnen automatiseren (zowel de woordbeelden als de sommen) omdat de methode niet bij hun aansloot. Kinderen op het middelbaar onderwijs kunnen erg geholpen zijn met de Kernvisie methode en de basisinformatie alsnog te automatiseren.

Het neveneffect is dat probleemgedrag als sneeuw voor de zon verdwijnt. Denk hierbij aan faalangst, negatieve/ belemmerende gedachtes, druk en ongeconcentreerd gedrag. Stress en depressie. Of niet meer naar school willen en uitvallen.

Je kind zal weer plezier in het leren ervaren en de aangeboren leergierigheid en energie weer willen inzetten om te groeien. Ze hebben mogen ervaren dat ze natuurlijk wel kunnen leren nu de informatie op een manier aangeboden wordt die aansluit bij hun manier van denken. Je kind zal veel meer zelfvertrouwen ervaren en zal weer met plezier naar school toe gaan!